Onze partners

Gemeente Rotterdam
De Gemeente Rotterdam heeft zichzelf als doel gesteld om in 2014 enkel nog elektrische scooters in de stad te hebben rondrijden. Om dit te bewerkstelligen zijn er diverse projecten opgestart. Eén daarvan is het project e-scooter010 van de Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam
De Hogeschool Rotterdam leidt studenten. Een onderdeel van de opleiding zijn de projecten. Tijdens een project kan de student bewijzen dat hij/zij de opgedane kennis kan toepassen in de praktijk. De Hogeschool Rotterdam faciliteert dit project m.b.t. lokalen, kennis, coaching, etc.
Innovation lab, ook wel I-lab genoemd is een multidisciplinair projectteam binnen Hogeschool Rotterdam welke een onderzoek uitvoert voor de opdrachtgevers. Het is een projectgroep die vanuit een onderwijskundige aanpak een oplossing zoekt voor een bestaand probleem of behoefte.
Dit doen zij door haar kennis en vaardigheden binnen het team aan te wenden en tot een creatieve en praktische oplossing te komen. I-lab studenten zijn personen die excelleren.

Qwic
Qwic is de marktleider in Nederland op het gebied van elektrische scooters. Het bedrijf wil de productie van de elektrische scooters naar Nederland verplaatsen en op die manier een ‘made in Holland’ product op de markt zetten.


ESFA
ESFA is een samenwerkingsverband tussen Qwic en Maasleerfabrieken. ESFA heeft als doel om een assemblagelijn op te zetten op het RDM. Deze lijn zal worden bemand met mensen die langdurig werkeloos zijn.
Op de assemblagelijn worden de Qwic scooters geassembleerd.

Maas Leerfabrieken
Maas Leerfabrieken is een projectorganisatie die opereert op het snijvlak van bedrijfsleven en het onderwijs. Zij richten zich op verbetering van de instroom van beroepskrachten op de arbeidsmarkt.

Sebastian & Co
Sebastian & Co is een modieuze kledingwinkel voor mannen en vrouwen gelegen in de Castellumstraat te Alphen aan den Rijn. Het bedrijf vindt duurzaamheid een belangrijk aspect en is erg geïnteresseerd in dit project. Sebastian & Co is een trouwe sponsor van e-scooter010.